TRV:08007

ID TRV:08007
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tilførsel og returkrets i AS-skap skal ikke ha synlige skader, løse komponenter eller løse tilkoplinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon