TRV:08010

ID TRV:08010
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Stolpe og festeplate for overdragstransformator skal ikke ha rust eller andre feil. Stolpe skal utjevnet til returkrets.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon