TRV:08012

ID TRV:08012
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ f) Sporfeltreleene skal revideres etter 6 år i drift. Maksimal lagringstid før idriftssettelse skal være 3 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon