TRV:08024

ID TRV:08024
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon