TRV:08036

ID TRV:08036
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Parallelle I/O-kort skal ikke ha inputsperre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon