TRV:08037

ID TRV:08037
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Tunerenhet, skinnekontakter og kabler (inkludert jordingsuttak) skal ikke ha synlige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon