TRV:08041

ID TRV:08041
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Alle I/O-kort med releutganger skal funksjonsprøves etter leverandørens retningslinjer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon