TRV:08043

ID TRV:08043
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b)Kabler, kabelinnføring og jordinger skal være uten synlige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon