TRV:08050

ID TRV:08050
Bok 531
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) De sporgeometriske krav ved bygging er lik de som er angitt for nyjustert spor i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon