TRV:08052

ID TRV:08052
Bok 531
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kvalitetskrav ved bygging er lik de som er angitt for nyjustert spor i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporets kvalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon