TRV:08053

ID TRV:08053
Bok 531
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b)Oppnås ikke forutsatt kvalitet for den aktuelle kvalitetsklassen, reduseres hastigheten til den kvalitetsklasse som gir kvalitetstall ≥ 90.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon