TRV:08082

ID TRV:08082
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Løsninger for redundant strømforsyning: For belastninger som har krav om redundant strømforsyning, kan redundans oppnås med reserveforsyning fra en av følgende kilder:
  • Reserveforsyning fra allmenn strømforsyning
  • Reserveforsyning med fast aggregat
  • Reserveforsyning fra kontaktledningen
  • Reserveforsyning med batteri
    • Uten ekstern lading
    • Med lading fra kontaktledningen
    • Med lading med flyttbart aggregat
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon