TRV:08083

ID TRV:08083
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) UPS for omkobling: Der belastninger krever uavbrutt forsyning kan det ved behov etableres en mindre UPS for å sikre kontinuerlig strømforsyning under omkobling mellom hovedforsyning og reserveforsyning.
  1. Utførelse: Dimensjonering av batteritid for en slik UPS skal koordineres med forventet tid for omkobling mellom hovedforsyning og reserveforsyning. Det bør legges til en rimelig margin.
    • Fjernstyrt manuell omkobling kan antas å ta kortere tid enn 15 minutter.
    • Det kan benyttes løsninger for automatisk omkobling med kortere varighet
    • Ved bruk av aggregat skal starttiden for aggregatet legges til grunn.
Dersom reserveforsyningen er et dedikert mobilt aggregat, må det tas hensyn til ekstra tilriggingstid for omkoblingen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon