TRV:08084

ID TRV:08084
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Spenningsvariasjon: Tilkoblet utstyr skal ta høyde for tillatt spenningsvariasjon i kontaktledningen i henhold til EN 50163. Tilsvarende prosentvis spenningsvariasjon vil opptre på lavspenningssiden av transformatoren.
  • Minste ikke-permanente driftsspenning: 11 kV
  • Nominell spenning: 15 kV
  • Innregulert tomgangsspenning i Norge: 16,5 kV
  • Høyeste ikke-permanente driftsspenning: 18 kV
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon