TRV:08111

ID TRV:08111
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst I de følgende avsnitt er det gitt hvilke standarder og håndbøker som skal benyttes.

Ved motstridende krav gjelder slik rangordning:

Første prioritet: Teknisk regelverk
Andre prioritet: Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2023)
Tredje prioritet: Eurokoden og øvrige standarder

  1. Unntak: Teknisk regelverk kapittel 525 skal ikke kunne gi mildere krav enn Eurokoden. Ved eventuelle motstridende krav der Teknisk regelverk gir mildere krav enn Eurokoden skal kravet i Eurokoden følges, og feilen rapporteres ved å sende inn endringsforslag til Teknisk regelverk. Dette unntaket gjelder ikke krav hvor Eurokoden åpner for å gjøre egne bestemmelser i det enkelte prosjekt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon