TRV:08112

ID TRV:08112
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
 • NS 2400 Format og fortrykk på tegneark
 • NS 2401 Målestokker
 • NS 2402 Angivelse av pos. nr.
 • NS 2410 Tegning av bærende metallkonstruksjoner
 • NS 3037 Betongelementtegninger
 • NS 3038 Angivelse av toleranser
 • NS 8301 Tekst
 • NS 8302 Linjer
 • NS 8303 Projeksjonsmetoder
 • NS 8304 Riss og snitt
 • NS 8305 Markering av flater. Skravering
 • NS 8306 Målsetting. Generelle regler
 • NS 8307 Målsetting. Referanselinjer
 • NS 8308 Målsetting. Metoder
 • NS 8330 Tegninger for betongkonstruksjoner
 • NS 8331 Armeringssymboler
 • NS 8332 Armeringsspesifikasjoner
 • NS-EN ISO 3766 Forenklet tegnemåte for armering i betong
 • NS-EN ISO 5261 Forenklet tegnemåte for snitt av stenger og profiler
 • NS-EN ISO 5457 Størrelse og layout på tegneark
 • NS-EN ISO 8560 Tegnemåter for modulstørrelser, modullinjer og modulnett
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon