TRV:08113

ID TRV:08113
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst NS 1400 Alminnelige tegningsprinsipper
 • NS 1403 Bokstaver og tall
 • NS 1404 Generelle tegningsregler
 • NS 1409 Tegning av gjengede deler
 • NS 1410 Målsetting
 • NS 1413 Toleranser – angivelse
 • NS 1416 Bretting av tegningskopier
 • NS 1418 Symboler og stykklistebetegnelser
 • NS 1419 Angivelse av overflatebeskaffenhet
 • NS 1421 Angivelse av sveiser
 • NS 1424 Tegning av skruer
 • NS 2410 Tegning av bærende metallkonstruksjoner
 • NS-EN ISO 128-20 Generelle tegneregler. Grunnleggende prinsipper for linjer
 • NS-EN ISO 1302 Angivelse av overflatebeskaffenhet for teknisk produktdokumentasjon
 • NS-EN ISO 3098-2 Skrift. Latinsk alfabet, tall og tegn
 • NS-EN ISO 6410-1 Gjenger og gjengede deler. Generelle bestemmelser
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon