TRV:08114

ID TRV:08114
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
  • NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger
  • NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg
  • NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg
  • NS 3459 Elektronisk overføring av prosjektdata
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon