TRV:08115

ID TRV:08115
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008 Tetthet, egenvekt og nyttelast i bygninger
  • NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008 Snølaster
  • NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009 Vindlaster
  • NS-EN 1991-1-5:2003+NA:2008 Termiske påvirkninger
  • NS-EN 1991-1-6:2005+NA:2008 Laster under utførelse
  • NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 Ulykkeslaster
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon