TRV:08120

ID TRV:08120
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010 Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1: Allmenne regler og regler for bygninger
  • NS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008 Endringsblad A1
  • NS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 Endringsblad A2
  • NS-EN 1995-1-2:2004+ NA:2010 Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering
  • NS-EN 1995-2:2004+NA:2010 Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 2: Bruer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon