TRV:08121

ID TRV:08121
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 Geoteknisk prosjektering – Del 1: Allmenne regler
  • NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 Geoteknisk prosjektering – Del 2: Prosjektering basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver
  • NS-EN 1997-2:2007/AC:2010 Geoteknisk prosjektering – Del 2: Prosjektering basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver - Rettelsesblad AC.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon