TRV:08124

ID TRV:08124
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
 • NS-EN 206:2013+NA:2014 Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar
 • NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner
 • NS 3576-3:2012 Armeringsstål. Mål og egenskaper- Kamstenger B500NC
 • NS 3576-4:2005 Del 4: Sveiste armeringsnett
 • NS-EN 10080:2005 Armeringsstål. Sveisbar armering Del 1: Generelle krav
 • NS-EN 10088-1: 2014 Rustfrie stål Del 1: Liste over rustfrie stålsorter
 • NS-EN 10088-2: 2014 Rustfrie stål Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for plater og bånd av korrosjonsbestandige stål for alminnelig bruk
 • NS-EN 10088-3: 2014 Rustfrie stål Del 3: Tekniske leveringsbetingelser for halvfabrikata, stenger, tråd, profiler og blanke produkter av korrosjonsbestandige stål for alminnelig bruk
 • NS-EN 10088-4: 2009 Rustfrie stål Del 4: Tekniske leveringsbetingelser for plater og bånd av korrosjonsbestandige stål for konstruksjonsformål
 • NS-EN 10088-5: 2009 Rustfrie stål Del 5: Tekniske leveringsbetingelser for stenger, tråd, profiler og blanke produkter av korrosjonsbestandige stål for konstruksjonsformål
 • NS-EN ISO 3506 Mekaniske egenskaper for korrosjonsbestandige festeelementer av rustfritt stål
 • NS-EN 1090-2:2008+A1:2011 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner
 • NS-EN 1090-3: 2008 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner
 • NS-EN 338: 2016 Konstruksjonstrevirke. Fasthetsklasser
 • NS-EN 1194 NS-EN 14080:2013 Trekonstruksjoner. Limtre. Fastheter og bestemmelse av karakteristiske verdier
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon