TRV:08133

ID TRV:08133
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Utkobling av trekkraftkjøretøy:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran nøytralseksjon

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre optimal plassering for brukere og uniform utforming av skiltet.
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Utkobling i nøytralseksjon