TRV:08133

ID TRV:08133
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Utkobling i nøytralseksjon (dødseksjon):
  1. Utforming: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494
  2. Plassering: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran nøytralseksjon
  3. Plassering: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre optimal plassering for brukere og uniform utforming av skiltet.

Skiltet skal sikre at trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker ikke kjører inn i en seksjon av kontaktledningsanlegget som er spenningsløs. Fører må koble fra effektbryter før han kan passere nøytralseksjonen på strekning med ERTMS.

Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Utkobling i nøytralseksjon