TRV:08155

ID TRV:08155
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For bruer som krysser elver og sjøer: Partialfaktor for islast γQ = 1,6.

Kombinasjonsfaktorer ψ regnes som for istrykk for veibruer i NS-EN 1990-2002+A1-2005+NA-2016 tabell NA.A2.1.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon