TRV:08157

ID TRV:08157
Bok 542
Kapittel 5
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Strømavtakerens statiske kraft: Strømavtakeren på målevognen skal ha en statisk kraft i henhold til EN 50367:2020 paragraf 7.2.
  1. Utførelse: Det statiske trykket skal primært være 70 N
  2. Utførelse: Det statiske trykket skal enkelt kunne reguleres trinnløst mellom 55 N og 90 N
  3. Unntak: Det kan for enkelte kontaktledningsutforminger bestemmes å benytte statisk trykk på 55 N ved kontrollkjøring
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon