TRV:08158

ID TRV:08158
Bok 542
Kapittel 5
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Strømavtakerens dynamiske egenskaper: Strømavtakeren på målevognen skal ha dynamiske egenskaper som fører til en maksimal aerodynamisk middelkraft (Fm,max) i samsvar med formler angitt i EN 50367:2020, tabell 6 i fri luft og tabell 7 i tunneler.
  1. Utførelse: Prioritet 1 og 2 skal kontrolleres i hovedkjøreretning på dobbeltspor og begge retninger på enkeltsporet strekning minst 2 ganger i året.
  2. Utførelse: Prioritet 3 og 4 skal kontrolleres slik at det minst blir kjørt motsatt vei vår og høst.
  3. Utførelse: Prioritet 5 kontrolleres minst 1 gang i året. Ved kjøring 1 gang i året bør det kjøres slik at det blir kjørt begge veier i løpet av 2 år. Dette gjelder også spor uten prioritet.
  4. Utførelse: Vårkjøringene bør utføres i perioden april - mai og høstkjøringene i perioden oktober - november.
  5. Utførelse: For baner med prioritet 1 til 4 skal krysningsspor og overkjøringssløyfer kontrolleres minst 1 gang i året.
  6. Utførelse: For baner med prioritet 5 skal krysningsspor og overkjøringssløyfer kontrolleres minst hvert andre år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon