TRV:08159

ID TRV:08159
Bok 542
Kapittel 5
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Grenseverdier for kontaktledningsutforming S25 og kontakttrådhøyde 5,30 m: For kontaktledningsutforming S25 med kontakttrådhøyde på 5,30 m over SOK skal følgende grenseverdier benyttes
  1. Utførelse: Vedlikeholdsgrense er som følger, 5270 mm < kth < 5330 mm.
  2. Utførelse: Kritisk grense er som følger, 5200 mm < kth < 5400 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon