TRV:08161

ID TRV:08161
Bok 542
Kapittel 5
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Grenseverdier for kontaktledningsutforming S20 samt øvrige utforminger: For kontaktledningsutforming S20 samt øvrige utforminger med kontakttrådhøyde i intervallet 5,05 m < kth < 5,60 m over SOK skal følgende grenseverdier benyttes
  1. Utførelse: Vedlikeholdsgrense er som følger, 5020 mm < kth < 5630 mm.
  2. Utførelse: Kritisk grense er som følger, 4770 mm < kth < 5750 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon