TRV:08163

ID 08163
Bok 530
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Store langsgående krefter kan opptre i spor med større skinnelengder enn 40 - 50 m. Spor med skinnelengder over 50 meter skal betraktes som helsveist spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt I moderne sporkonstruksjoner vil motstand mot langsgående bevegelse av skinnene være så stor at maksimale langsgående krefter vil kunne oppstå kun etter 40-50 meters avstand fra åpne/laskede skjøter. Kravet skal sikre mot solslyng ved at også relativt korte skinnelengder behandles som helsveist spor.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon