TRV:08164

ID TRV:08164
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Enøk-tiltak: Klavelåste veksler er låst i posisjon og kan ikke manøvreres. Det har ingen hensikt å varme opp slike veksler, så sporvekselvarmen kan slås av (frakoples) inntil klavelås fjernes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot et unødvendig strømforbruk (kostnad) for en veksel om ikke er i bruk.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme