TRV:08168

ID TRV:08168
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Fjernkontroll: Elektriske forsyningsanlegg skal kunne fjernkontrolleres fra en døgnbemannet driftssentral med leder for kobling.
 1. Utførelse: Fjernkontroll skal være tilstrekkelig for daglig drift av forsyningsanleggene uten lokalt tilsyn. Det omfatter:
  1. styring (med regulering og parameterendring) og overvåking for å sikre at anleggene driftes etter forutsetningene,
  2. håndtering av alarmer og ekstraordinære hendelser,
  3. feilsøking på overordnet nivå, slik som identifisering og frakobling av feilbefengt anleggsdel.
 2. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi hvilke anleggsdeler og funksjoner som normalt skal fjernkontrolleres, og omfanget av tilhørende signaler og alarmer. Hensikten er å forenkle anskaffelser og idriftsettelse samt å redusere sannsynligheten for feilkonfigurasjon og feilbetjening.
 3. Utførelse: Fjernkontroll av funksjoner og omfanget av tilhørende signaler og alarmer utover det som angis som normalt i Teknisk regelverk, skal angis for det enkelte forsyningsanlegget (for eksempel av anleggets eier, av prosjektet som bygger det, eller av leverandøren som leverer det).
 4. Dokumentasjon: Hvilke anleggsdeler og funksjoner som fjernkontrolleres for det enkelte forsyningsanlegget, skal dokumenteres med begrunnelse og spesifiseres i en liste over fjernstyrte funksjoner (se mal i vedlegg) for utarbeidelse av operative tiltak og korrekt konfigurasjon.
 5. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for fjernkontroll av elektriske forsyningsanlegg, samt tiltak ved svikt i forsyningsanlegget eller driftskontrollsystemet, og hvilke tiltak som forventes av leder for kobling for de ulike alarmene.
 6. Verifikasjon: Korrekt funksjon skal verifiseres med individuell test for hver funksjon fra ende til ende.
Alarmfilosofi for Jernbaneverket (2015, IUP-00-A-00961) som er basert på EN 62682:2015, gir hensiktsmessig veiledning for identifisering og utvelging av alarmer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse EH-024636-000 ==> DK1 (Inkl. DK14)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon