TRV:08171

ID TRV:08171
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Omkobler (velger/vender) «FJERN/LOKAL»: Lokalkontrollanlegg skal ha omkobler på det lokale betjeningsstedet for valg av driftskontrollnivå, og som blokkerer kommandoer fra overordnet driftskontrollnivå i samsvar med veiledning til fef §4-10 og punkt 9.1 i NEK 440:2015.
  1. Utførelse: Omkobler bør være «FJERN/LOKAL» for et helt lokalkontrollanlegg eller «FJERN/NÆR» for nærkontrollanlegg underlagt stasjonskontrollanlegg. Engelsk tekst «REMOTE/LOCAL» kan aksepteres.
  2. Utførelse/unntak: Utkoblingskommando til effektbryter skal ikke blokkeres, for eksempel av hensyn til nødfrakobling. Effektbrytere med flere posisjoner, og som er låst i jordet posisjon, er allerede å betrakte som «UTE».
  3. Utførelse: Omkoblerens posisjon skal indikeres til overordnet driftskontrollnivå, jf. veiledning til fef §4-10. Eventuelt bør andre løsninger angis i Teknisk regelverk for aktuell anleggstype.
  4. Utførelse: Omkoblerens posisjon skal ikke endre på informasjon eller signaler til overordnet driftskontrollnivå.
  5. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for bruk av omkoblere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK33
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon