TRV:08173

ID TRV:08173
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Selvovervåking: Driftskontrollsystemer med samband skal selvovervåkes og varsle interne feil umiddelbart til overordnet driftskontrollnivå.
  1. Utførelse: Deteksjon av interne feil i driftskontrollsystemer bør ikke automatisk føre til at forsyningsanlegget slutter å fungere (driftsstopp).
  2. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for håndtering av varsel om intern feil fra selvovervåking.
  3. Vurdering: Selvovervåking betyr at funksjonen er en del av driftskontrollsystemet, og det er ikke nødvendigvis et krav om å etablere egne overvåkingssystemer, for eksempel med særskilte strømforsynings- eller sambandsløsninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK17 (inkl. DK28)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon