TRV:08175

ID TRV:08175
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tilgjengelighet og robusthet: Driftskontrollsystemer skal i samsvar med kbf §7 til enhver tid virke etter sin hensikt og skal beskyttes mot alle typer uønskede hendelser.
  1. Utførelse: Driftskontrollsystemet skal risikovurderes, klassifiseres, sikres og beskyttes i samsvar med kbf med vedlegg.
  2. Utførelse: Forskriftens veiledning angir hvordan forskriftens krav kan oppfylles.
  3. Utførelse: Teknisk regelverk kan gi ytterligere krav som skal oppfylles.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon