TRV:08178

ID TRV:08178
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Feilhåndtering: Feil i ett driftskontrollanlegg eller tilhørende samband skal ikke føre til feil, feil styring eller feil informasjon i et annet driftskontrollanlegg (hverken på overliggende, redundant, samme eller underliggende driftskontrollnivå).
  1. Utførelse: Enkeltfeil i utstyr eller konfigurasjon skal ikke føre til feil styring eller feil informasjon, slik som utilsiktet styring eller informasjon, og manglende styring eller informasjon som ikke detekteres).
  2. Utførelse: Enkeltfeil og enkelthendelser skal ikke føre til fellesfeil eller svikt i fellesfunksjoner for redundante driftskontrollanlegg.
  3. Utførelse: Generelt skal driftskontrollsystemet utformes slik at det feiler til en sikker tilstand eller låses i seneste posisjon.
  4. Verifikasjon: Korrekt funksjon og konfigurasjon etter endringer skal verifiseres med test.
Et eksempel på feil styring er at et driftskontrollanlegg sender vilkårlig kommando eller indikering under en oppstartsrutine, og som fører til endringer eller avvikende informasjon sammenlignet med forsyningsanleggets faktiske status.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK39
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon