TRV:08180

ID TRV:08180
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Standardiserte protokoller: Samband mellom driftskontrollnivåer skal baseres på åpne (ikke-proprietære) protokoller for modulær oppbygning av anleggene.
  1. Utførelse: Samband mellom fjernkontrollanlegg og lokalkontrollanlegg skal benytte IEC 60870-5-104 NUC (Norwegian User Convention) versjon 2.0 datert 2000-03-24. IEC 61850 kan vurderes i fremtiden.
  2. Utførelse: Samband mellom fjernkontrollanlegg og lokalkontrollanlegg skal benytte IEC 60870-5-101 NUC (Norwegian User Convention) versjon 1.2 datert 2000-02-04 der det kun er analogt telenett tilgjengelig.
  3. Utførelse: Samband mot eksterne driftskontrollsystemer (eller prosesskontrollsystemer) skal benytte IEC 60870-6 (TASE.2/ICCP (Telecontrol Application Service Element/Inter-Control Center Communications Protocol)).
  4. Utførelse: Samband internt i lokalkontrollanlegg bør benytte IEC 61850, eller IEC 61784-2, alternativt IEC 60870-5-104.
  5. Utførelse: Lokalkontrollanlegg bør uansett forberedes for IEC 61850 for å kunne ta i bruk digitale muligheter som blant annet finnes i protokollen GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event).
Flere av kravene stilt til driftskontrollsystemer i Teknisk regelverk understøttes direkte ved bruk av de standardiserte protokollene som er angitt over.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK13
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon