TRV:08181

ID TRV:08181
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sambandsnett fjern-lokal: Samband mellom lokalkontrollanlegg og sentralt kontrollanlegg skal bruke Bane NORs IP/MPLS-nett.
  1. Utførelse: Sentralt kontrollanlegg skal ha fire «master frontends» som har hver sin IP-adresse, men hvor kun én av dem er aktiv om gangen, bestemt av det sentrale kontrollanlegget.
  2. Utførelse: Lokalkontrollanlegg skal kunne svare på oppkall fra, og kommunisere med alle disse «master frontends», uavhengig av hvilken av dem som kaller.
  3. Utførelse: Normal prosedyre for bytte av «master frontend» skal være at ny «master frontend» utfører et generelt oppkall (GA) mot lokalkontrollanlegg. Etterpå overføres kun statusendringer.
  4. Utførelse: Etter sambandsavbrudd skal «master frontend» utføre et generelt oppkall (GA) mot lokalkontrollanlegg. Sambandet kan under avbruddet ha byttet til en annen «master frontend».
  5. Utførelse: Lokalkontrollanleggets IP-adresse skal administreres og kunne endres av Bane NOR.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK53
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon