TRV:08187

ID TRV:08187
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Språk: Språk i dokumentasjon, manualer, veiledninger, merking, meldinger etc. skal være hensiktsmessig for drift og vedlikehold av driftskontrollsystemer.
  1. Utførelse: Informasjon (inklusive skjermbilder og dokumentasjon) til driftspersonell skal være på norsk.
  2. Utførelse: Informasjon til vedlikeholdspersonell skal være på norsk eller engelsk, men kan alternativt være på annet skandinavisk språk.
  3. Utførelse: Annen informasjon skal være på norsk eller engelsk, men kan alternativt være på annet skandinavisk språk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK51
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon