TRV:08195

ID TRV:08195
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utstyrsliste: Utstyrsliste skal inneholde en liste over alle komponenter som inngår i driftskontrollsystemet med følgende informasjon:
  • utstyrets identifikasjonsnummer,
  • beskrivelse av hva komponenten brukes til,
  • beskrivelse av komponentens utstyrstilknytning,
  • utstyrstype,
  • referanse til tilhørende dokumentasjon som brukermanual, installasjons- og vedlikeholdsmanual, komponenttegning, datablad osv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> (DK)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon