TRV:08196

ID TRV:08196
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Brukermanual: Brukermanual skal angi opplysninger og instrukser om driftskontrollsystemet til daglig bruk og drift.
  1. Utførelse: Manualen skal også gi driftspersonell tilstrekkelig veiledning om feilsøking for å kunne formidle hensiktsmessige feilmeldinger til vedlikeholdspersonell.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> (DK)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon