TRV:08198

ID TRV:08198
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Komponenttegninger: Komponenttegninger skal angi dimensjoner og monteringsdetaljer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> (DK)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon