TRV:08201

ID TRV:08201
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Simulering av kobling (studiemodus): Leder for kobling skal kunne simulere konsekvens av ønsket kobling for å redusere sannsynlighet for feilbetjening, for eksempel for sikker frakobling av arbeidssted og for sikker forsyning der det er behov.
  1. Utførelse: Simuleringen skal vise hvorvidt en anleggsdel blir spenningsløs eller spenningssatt.
  2. Utførelse: Simuleringen skal omfatte alle brytere som må være ute/åpne for å sikre spenningsløs anleggsdel, dvs. både brytere som må legges ut, og brytere som må forbli ute.
  3. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for bruk av funksjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK23
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon