TRV:08207

ID TRV:08207
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tilgjengelighet av sentralt kontrollanlegg: Sentralt kontrollanlegg skal ha høy tilgjengelighet.
  1. Utførelse: Tilgjengelighetskravet medfører at det skal være redundans.
  2. Vurdering: Vurdering av tilstrekkelig tilgjengelighet kan ta utgangspunkt maksimalt 4 utfall som medfører en akkumulert utilgjengelighet på 2 timer per år. Dette tilsvarer en tilgjengelighet på 99,98 % per år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK18
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon