TRV:08210

ID TRV:08210
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Automatisk oppstart: Lokalkontrollanlegg skal starte opp automatisk når strømforsyning gjenopprettes etter avbrudd, med riktig parametrisering og uten behov for andre tiltak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK26
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon