TRV:08212

ID TRV:08212
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst RAM-parametere: For aktuelle anskaffelser av lokalkontrollanlegg og dets komponenter skal RAM-parametere (MTBF, levetid etc.) identifiseres og vurderes.
  1. Utførelse: Alternative løsninger til spesifisering av konkrete RAM-parametere kan være garanti- eller reklamasjonsklausuler, slik at kostnader for feil som ikke kan heftes ved installasjonen eller bruken, belastes leverandøren.
  2. Vurdering: Vurderingen skal gjøres opp mot hva som er rimelig å forvente, og behovene for den enkelte anvendelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK41
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon