TRV:08213

ID TRV:08213
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Reservestrømforsyning: Lokalkontrollanlegg skal ha reservestrømforsyning dersom avbrudd i hovedstrømforsyningen kan føre til stopp i togtrafikken eller redusert personsikkerhet.
  1. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning.
  2. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere behov for reservestrømforsyning og eventuelt nødstrømforsyning i tillegg til kbf.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK27
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon