TRV:08215

ID TRV:08215
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Andre grensesnitt: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere grensesnitt for:
  • Strømforsyning (for eksempel 230 VAC, 110 VDC eller 24 VDC).
  • Tilkobling til anleggsdel (prosessen, for eksempel RTU-manøvermaskin for kontaktledningsbryter).
  • Personale (for eksempel behov for betjeningspanel).
  • Eventuelle mekaniske restriksjoner (for eksempel størrelse og vekt).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK58
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon