TRV:08216

ID TRV:08216
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Lås/kommandosperre: Brytere og utvalgte funksjoner og eventuelt betjeningsutstyr skal kunne låses i en bestemt stilling eller modus for å hindre feilbetjening og reduksjon av sikkerhetsbarrierer, for eksempel bryter «UTE» ved arbeid etter fse.
  1. Utførelse: Brytere med skillefunksjon skal kunne låses med kommandosperre eller blokkering mot fjernbetjening i fjernkontrollanlegget.
  2. Utførelse: Brytere med skillefunksjon skal kunne låses med hengelås eller annen egnet måte lokalt på eller nær ved anleggsdelen, jf. fse § 9.
  3. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for låsing av brytere og bruk av kommandosperre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK7
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon