TRV:08261

ID TRV:08261
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til ballastpukk er gitt i Teknisk spesifikasjon for Ballast
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at kvaliteten til ballastpukken.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk