TRV:08263

ID TRV:08263
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst På driftsbanegårder tillates et topplag med dybde opp til 15 cm med fraksjonen 16-22 mm. Under topplaget skal fraksjonen være 31,5-63 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt En finere fraksjon gjør det enklere å bevege seg mellom sporene på driftsbanegårder
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk